Navigácia

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Vištuk
Email školy: vistuk.zsms@gmail.com
Telefón: 033 6446112
0911 225 096
Adresa školy: Vištuk č. 44, PSČ 900 85
IČO: 31817025
DIČ: 2021669166
Materská škola: http://msvistuk.edupage.org/

Pondelok 24. 9. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 2099663

Kalendár

Ochrana osobných údajov

Základná škola  s materskou školou, Vištuk 44, 90085 Vištuk, IČO: 31817025 fotografuje akcie, ktoré organizuje. Fotografie z týchto akcií uverejňuje na webovom sídle v časti Fotoalbum a aj na facebookovej stránke školy. V prípade, ak si neželáte byť zverejnený na niektorej z fotografií, oznámte nám to písomne.

Zodpovedná osoba

Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Vitajte na stránke našej školy

 • Vážení rodičia, milí žiaci! Naša škola v tomto školskom roku prechádza na elektronickú triednu knihu a elektronické žiacke knižky. Preto Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť, o všetkom potrebnom budete včas informovaní (najneskôr na prvom rodičovskom združení v druhej polovici septembra). Aby sme my aj vy mohli využívať všetky výhody dnešnej doby, prosíme Vás, aby ste čím najskôr poslali triednym učiteľom Vašich detí Vaše emailové adresy. Pomocou nich budete včas o všetkom informovaní, dostanete tam prihlasovacie údaje pre Vás, aby ste boli vždy informovaní o známkach Vašich detí a pod. Už žiadne hľadanie žiackej knižky, zabúdanie žiackej knižky a iné známe výhovorky :) ... Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu!

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok, 3.septembra 2018 o 8,00 hodine pred budovou Základnej školy s materskou školou vo Vištuku. Žiaci si zo sebou prinesú prezuvky a písacie potreby. Zároveň oznamujeme, že školský klub detí bude v prevádzke od 4.septembra 2018 (od utorka).

 • Orientačný zoznam školských učebných pomôcok

  Zoznam pomôcok tu:

 • Dňa 1. júna 2018 (piatok) školský žiacky parlament organizuje pre žiakov ZŠ program k MDD. Školská akcia bude končiť o 12:00 hod.

  Ak bude ráno pršať, bude riadne vyučovanie:

  v 1.– 4. ročníku bude vyučovanie končiť 4. vyučovacou hodinou.

  v 5. – 9. ročníku bude vyučovanie končiť 5. vyučovacou hodinou.

 • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, kde si pripomíname našu závislosť na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a chrániť našu planétu pre budúce generácie ľudí a ostatné tvory žijúce na Zemi.

 • V utorok (dňa 3.4.2018) bol v našej škole výpadok telefónneho spojenia, preto sa nedalo dovolať do školskej jedálne. Ak sa takýto prípad zopakuje aj v budúcnosti, dá sa zo stravy odhlásiť aj mailom na adrese vistukjedalen@azet.sk ... ďakujeme za porozumenie!

 • Oznamujeme Vám, že Veľkonočné prázdniny budú v čase od 29.3.2018 (štvrtok) do 3.4.2018 (utorok). Počas prázdnin nebude z technických príčin v prevádzke ani ŠKD. Materská škola bude v obmedzenom režime iba v utorok 3.4.2018 a to iba pre vopred prihlásené deti. Riadna prevádzka ZŠ s MŠ vo Vištuku bude od stredy 4.4.2018....Prajeme Vám veselú Veľkú noc!

 • Podľa §19, § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní:

  /1/ Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni,

  keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

  /2/ Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

  Do našej školy je možné preložiť žiaka aj z inej školy do vyššieho ročníka na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

  Dotazník k zápisu si môžete stiahnuť tu:

Novinky

Počet návštev: 2099665